Co je to Somatické Prožívání (práce s Traumatem)?
Soma je tělo a prožívání je zkušenost v těle. Somatické prožívání je přístup, který umožňuje pracovat s našimi Traumaty. Trauma se v nejnovějších výzkumech definuje jako „Náboj či nastavení naší Nervové soustavy“. Trauma není událostí nebo situací, trauma je stavem Nervové soustavy, která řídí fyziologii našeho těla. Trauma může vzniknout během události či situace, v nichž naše Nervová soustava reaguje velkým množstvím aktivované energie, určené k útoku nebo útěku. Pokud tato energie není využita a zpracována adekvátním způsobem, zůstává uzavřena ve fyziologii a jelikož naše tělo dělá vše pro to, aby tuto velkou energii nějak udrželo, vyrovnalo, využilo, ovlivňuje toto množství aktivované a přetrvávající síly do velké míry náš život a naše zkušenosti. Pocit, že něco není v pořádku, že se opakují stejné nepříjemné, zahlcující zkušenosti spojené se selháním a bezmocí, to jsou znaky Traumatu a toho, že určité množstí aktivace naší nervové soustavy nebylo dokončeno, zpracováno, využito a tak nedošlo k opětovnému skutečnému uvolnění, spočinutí a míru. Práce SE, práce s Traumatem nachází způsob jak dopomoci člověku uvolnit a zpracovat uzamčenou aktivaci a navrátit tak vitalitu a fyziologii k přirozenější funkci. To má vliv na celý neuro-endokrino-imunitní systém a tím i na fyzické, psychické a emoční zdraví člověka.
Tyto dvě Metody mají mnoho společného. Především vnímání těla a jeho zapojení v léčebném přístupu. Opírají se o porozumění principům, se kterými se setkáváme, když se chceme setkat se Zdravým fungováním celého člověka. Jedna obohacuje a podporuje druhou. Spojují v sobě práci s tělem a psyché, duší člověka. Zapojují vše co člověk přináší a nechávají se vést vnitřní moudrostí každého jedince.