Partnerství a podpora v Partnerství

V současné době se začínám věnovat podpoře a poradenství pro partnery. Formou nenásilné mediace – rozhovoru za daných pravidel s prvky SE je možné podpořit vzájemné porozumění v daném tématu či výzvě mezi partnery. Základem je respektující prostředí v němž se dodržují pravidla komunikace a v němž je alepsoň částečná ochota se něco dozvědět a prozkoumat o sobě samém.

V partnerském a rodinném vztahu vzniká velká dynamika, která odráží naší potřebu sdílet a být součástí většího celku, cítit podporu a přijímat a dávat Lásku. Součástí této dynamiky je zrcadlení a posílení našich životních témat – bolestných i radostných. To podporuje náš osobní rozvoj prostřednictvím výzvy sdílet a konfrontovat svá zranění a své potřeby ve vztahu.

Není tajemstvím, že partnerství a rodinný život přináší mnohé výzvy a obnažuje naše často dobře skryté polohy. Alchymie partnerství je uměním, které je možné neustále poznávat a rozvíjet. Ve fázích života či momentech, kdy naše potřeby v partnerství nejsou naplněny nebo se necítíme vnímaní partnerem, kdy nenacházíme cestu jak se potkat ve vzájemném porozumění a vyslyšení či milovaní, je velmi těžské udržet svěžest a dobrý pocit vzájemnosti. Přičemž právě vzájemnost je to co partnerství udržuje při Životě a Zdraví.

Prostřednictvím nenásilné mediace a rozhovoru pro partnery za předem daných pravidel a podmínek je možné odhalovat skryté poklady, projasňovat slepá místa, dotýkat se témat z nového pohledu a odhalovat jejich původ. Tím často dochází k přirozenému uvolnění a porozumění v oblastech, kde došlo k zastavení, zamrznutí a kde se partnerství přestalo vyvíjet nebo začalo ztrácet svůj význam a naplnění.