Ranné fáze

Metody Kraniosakrální Biodynamiky nabízejí možnost podpory pro novorozeňata a matky v těhotenství. Příprava na porod je důležitou součástí vývoje dítěte a možností k prožití radostnějšího těhotenství, porodu a mateřství. Pracuji se ženami, kterým se nedaří dlouhodobě počít. Doprovázím v těhotenství zejména v oblasti pohodlnějšího prenatálního vývoje a schopnosti matčina těla se přizpůsobit a integrovat nutné změny v tělesném, ale i emočním a mentálním systému.

Pracuji s novorozeňaty a dětmi nezávisle na druhu diagnózy. V dnešní době industro-chemického pojetí medicíny a porodnictví jsou děti a matky vystaveny zvýšeným nárokům a tlaku, který mnohdy velmi neblaze působí na průběh těhotenství, porodu a počátečního vývoje dítěte. Tyto ranné fáze jsou pro život jedince základními obdobími, v nichž jsou položeny primární vzorce způsobů přežití a vztahování se k životu. Nazývám je životními strategiemi. Tyto strategie mají za účel umožnit co nejlepší přežití i se zátěží, kterou si náš emočně-mentálně-tělesný systém nese. A jejich úkolem není pouze život udržet v rovnováze, ale také jej navracet k původní rovnováze, která není zatížená historií a okolnostmi. Skrze naslouchání původnímu nastavení a podporou systému v jeho strategickém směrování je možné systému clověka či dítěte dopomoci k navrácení se k původnímu Zdraví.